Historien om Identity Blueprint

Historien om, hvordan Identity Blueprint blev skabt er lidt af et eventyr, der rummer både forunderlige muligheder, drama og modgang, men også positive kræfter, der hjalp os i mål.

Identity Blueprint er historien om, hvordan en helt ny indsigt i psykologi tager form i skikkelse af en af verdens mest komplekse og udviklingsorienterede identitetsprofiler der samtidigt er enkelt at anvende. Vi ønskede at udvikle en identitetsprofil, der ikke bare kortlagde menneskets kerneidentitet og de vigtigste talenter, men også de personlige begrænsere, som står i vejen for at vi kan blive alt, hvad vi har mulighed for at blive. Vi ville lave en profil, som ikke sætter folk i snævre kategorier, men som lader det unikke særpræg ethvert menneske indeholder, skinne tydeligt igennem. Vi er stolte over at præsentere den første udgave af Identity Blueprint, som helt sikkert kun vil blive endnu større, når potentialerne har skabt nye grene på træet.

”Lad os bygge en rumfærge”

Det hele tog sin begyndelse i starten af 2012, hvor Sebastian Nybo sammensatte et team af forskellige kompetencer inden for psykologi, it og kommunikation. Målet var at videreudvikle den unikke energipsykologi, som Sebastian allerede havde arbejdet med i mange år og som han blandt andet har beskrevet i sine to første bøger “Det indre lederskab” og “På sport af det etiske menneske”. Desuden havde Sebastian allerede én gang tidligere været med til at udvikle en online personlighedsprofil så projektet havde et solidt fundament af både teori og praktisk erfaring.

Teamet havde, i kraft af deres kompetencemæssige forskellighed, en dynamisk tilgang til udviklingsarbejdet og der var ingen hellige køer. Alle var præget af et fælles ønske om at udvikle et profilværktøj der ikke bare kunne ridse lidt i overfladen men som også kunne gå i dybden og hjælpe med at afklare de mere grundlæggende elementer bag vores personlighed, vores talenter og vores evne til ikke altid at spille os selv god. Sebastian havde allerede årtiers erfaring med sin særlig tilgang i forandringspsykologi som han naturligvis også havde arbejdet med at implementere i en lang række organisationsudviklingsprocesser i både danske og internationale virksomheder. På det første møde med teamet kom han med et forslag, som aldrig siden ville blive glemt – “Den eksisterende “onlinetest” der findes i dag er en rigtig god folkevogn – men det, der er brug for nu er en rumfærge – og det er da os, der skal bygge den – Ik?”

En fælles vision

Så begyndte en sværm af møder, især på Skype, hvor visionen tog form. Målet var at udvikle et højt sofistikeret og samtidigt enkelt værktøj, der kunne bringe personprofilering ind i en helt ny dimension. Både modeller, teori og sprog blev omgearet og strømlinet til den nye vision og et unikt nyt system så dagens lys. Gradvist tog konturerne form af en helt ny, praktisk tilgang til selvindsigt og unik kortlægning. Baseret på flere års intensiv fordybelse, udveksling og mange hundrede siders præcis skrivearbejde er beskrivelser af de psykologiske profiler blevet udarbejdet, og en vigtig fase i arbejdet afsluttet. Identity Blueprint er blevet virkelighed. Der vil forsat blive skrevet, justeret og raffineret på vores profil for processen slutter aldrig. Mennesker udvikler sig og derfor må vores profil også være i forsat udvikling for at kunne afspejle den virkelige virkelighed. Undervejs i den intensive proces er vi blevet udfordret til det yderste. Programmeringen af vores ambitiøse og komplekse profileringsværktøj skulle vise sig at blive et maraton af dimensioner. Tilsyneladende endeløse rettelser og udfordringer, udskiftning af arbejdskraft og stigende udgifter i den sårbare etableringsfase, med udgifter til oversættelse, grafik, tekstbearbejdning og massiv programmering, er vores elastik blevet strukket til det yderste. Vores moral og stamina er blevet testet, og vi måtte undervejs minde os selv om, hvad det hele handlede om, og hvorfor vi ikke kunne give op. Undertiden syntes det som om alt, hvad der kunne gå galt, ville gå galt. Hårdt prøvede har vi nu indset at selv dét kun har gjort profilen endnu bedre. Nu er det op til dig som bruger af profilen at omsætte dit Identity Blueprint til et konkret værktøj i dit liv.

Grafisk identitet – det tager tid at fatte sig i korthed!

Så tog næste fase sin farverige og spændende begyndelse, nemlig at udforme en visuel præsentation af profilen. Teamet ønskede en klar og tidstypisk tone, så alle kunne mærke og sanse, hvad det hele gik ud på. I denne fase samarbejde med vi en lang række eksperter, der fik os til at se med nye øjne på vores værktøj. Vi gav slip på vores darlings og opdagede helt nye egenskaber ved profilen. Hjemmesiden blev udviklet på selve ideen om at vi ikke KUN leverer profiler, men at vi også arbejder i dybden med menneskelig identitet. Vores mål er at hvert enkelt menneske kan få adgang til sit unikke Blueprint, og derved frigøre sit unikke potentiale.

Opskriften er enkelhed og dybde

Visionen med Identity Blueprint var at udvikle en identitetsprofil, der kunne beskrive hver enkelt med stor grad af unik karakter. Vi har målrettet sigtet efter en psykologisk tilgang, der rummer et evolutionært perspektiv med både stor dybde og mange nuancer, og som samtidig er helt enkel og ligetil. Derfor hviler profilen på utrolig enkle byggesten vi alle kender nemlig: vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling. Vi har valgt klare principper som kernetyper, talenter, begrænsere og arketyper. Vores motivation har hele tiden været at nå ud til helt almindelige mennesker med en ny praktisk psykologi.

Identity Blueprint er et autentisk selv-coaching værktøj der inspirer brugeren til gå i dybden og anvende den skjulte viden til opnå personlig vækst, mere livsglæde og et meningsfuldt liv.

Dit fingeraftryk – er kun et klik væk

Og NU er vi her. Identity Blueprint er klar til at gavne dig, der også ønsker at anvende alle dine talenter. Dit unikke Identity Blueprint er en rapport på cirka 70 sider, der meget præcist giver dig en dybere indsigt i din egen natur og alle de ressourcer der bare venter på at gøre gavn. Vi har gjort hvad vi kunne – så nu er det faktisk op til dig. For kun ved at anvende dit Blueprint som en GPS til at få mere ud af dit liv er vi lykkedes.

Udforsk og nyd dit sande potentiale.

Identity Blueprint Teamet